Spreiden ‘Beethovenflat’ kan alleen als er draagvlak is

DOETINCHEM – Het spreiden van mensen met lage inkomens, voormalige daklozen en psychiatrische patiënten over diverse wijken in Doetinchem kan alleen als daar politiek en maatschappelijk draagvlak voor is.

Dit zegt Claus Martinot, bestuurder van woningbouwvereniging Sité Woondiensten.

Afgelopen dinsdagnacht ontplofte een explosief (zwaar vuurwerk, volgens de politie) bij een woning in een flat in de Beethovenlaan in Doetinchem. Niemand raakte gewond, wel werd er een raam vernield. De volgende morgen was er bovendien een knokpartij op een galerij in de flat. De incidenten staan los van elkaar maar geven aan hoe gespannen de sfeer is in de flat waar potentiële probleemgroepen bij elkaar zitten.

Spreiding

Onder meer burgemeester Mark Boumans oppert om te kijken of spreiding van deze groepen mogelijk is. Martinot is daar een groot voorstander van, maar wijst erop dat dit niet zo makkelijk is.

,,Nu belanden deze groepen bij elkaar op plekken in Doetinchem-Noord, zoals de flats aan de Beethovenlaan’’, zegt Martinot. ,,Volgens rijksbeleid moeten we 95 procent van de mensen die een huurtoelage krijgen, onderbrengen in goedkope huurwoningen. De gemeente kan er wel voor kiezen goedkope huurwoningen te bouwen in wijken waar mensen met hogere inkomens wonen. Zoals bijvoorbeeld in de nieuwe wijk Iseldoks of de wijk De Pas. Maar dan heb je draagvlak in deze wijken nodig. Dat draagvlak wordt nu niet groter door de explosie bij de flatwoning in de Beethovenlaan.’’

Draagvlak gering

Eerder dit decennium bleek al dat dat soort draagvlak in Doetinchem gering is. In 2011 werd een daklozenopvang (later een complex voor ‘beschermd wonen’ genoemd) van Iriszorg gepland aan de rand van de wijk De Pas. De buurt kwam in opstand en wist in 2015 via de Raad van State te voorkomen dat het plan door ging. Dat schrok de gemeente en Iriszorg zo af dat geen tweede poging werd ondernomen.

Daarnaast ging in maart 2014 het plan om skaeve huse – ook wel aso-woningen genoemd – te plaatsen ten onder tijdens de verkiezingsstrijd voor de gemeenteraad. Twee locaties aan de rand van de stad waren benoemd waar elk vijf skaeve huse zouden komen, waaronder aan de Turfweg. Omwonenden kwamen in opstand en die kregen het CDA – aanvankelijk als coalitiepartij voorstander van skaeve huse – achter zich. Het CDA kwam vervolgens als grote winnaar uit de verkiezingen.

Skaeve huse

In deze skaeve huse zouden onder meer overlastgevers in wijken worden ondergebracht. Sité was voor dat plan maar het gemeentelijk beleid veranderde na de verkiezingen. Sindsdien werken gemeente, Sité en de politie samen om de overlast in de wijk te beperken. Het probleem van de overlastgevers was voor de buitenwereld niet altijd even zichtbaar, maar komt nu voor het voetlicht door de escalatie in de Beethovenlaan.

Sociale woningbouw in duurdere wijken is overigens om nog een andere reden lastig. Martinot: ,,De grondprijzen in dat soort wijken zijn doorgaans hoger. En dat betekent dat de huurwoningen snel te duur worden.’’